FANDOM


This article explains what a map file (*.ms1) and a timetable file (*.rs1) consists of.


==The .ms1 These files should be in the folder map.

  * linia pierwsza - cyfra '3'
  * linia druga - dwie liczby oddzielone przecinkiem, bez znaczenia w aktualniej wersji vbusa
  * do czeterech linii zaczynajacych sie od podwojnego znaku '#' z komentarzem. zawartosc tcyh linii pokazuje sie w menu glownym programu przy okazji wyboru trasy
  * kolejne linie skldaja sie z dwuznakowego znacznika i ew jego paramatrow. dozwolone znaczniki:
     o A1 x,y,a
      pozycja startowa autobusu: x,y-polozenie, a-poczatkowe ustawienie katowe.
     o M1 x,y,z,a,sx,sy,sz,"nazwapliku"
      pojedynczy obiekt wstawiany z pliku 3d (np 3ds); x,y,z-polozenie, a-obrot wokol osi pionowej (z), sx,sy,sz - skalowanie (w przypadku braku skalowania nalezy w miejsce tych paramatrow wpisac 1,1,1 oczywiscie), obiekty odczytywanie z jednego pliku nalezy grupowac (tzn wczytujace je linie ustawiac po sobie), spowoduje to wykorzystanie cache - szybsze wczytywanie i zmniejszenie potrzebnej pamieci.
     o M2 x,y,z,a,sx,sy,sz,"nazwapliku"
      analogicznie do znacznika M1, ale umozliwia wstawianie obiektow CSV z BVE dawno nie testowane, moze nie dzialac poprawnie
     o M3 x,y,z,a,sx,sy,sz,"nazwapliku"
      analogicznie do znacznika M1, ale umozliwia wstawianie obiektow z elementami przezroczystymi. elementy przezroczyste musza zostaac polaczone w jeden i miec nazwe 'b_2'
     o U1 x,y,z,a,sx,sy,sz,"nazwapliku"
      wczytuje uklad ulic z pliku 3d, paramatry analogiczne dla znacznika M1, w pliku MS1 moze byc tylko jeden znacznik U1, jesli znajduje sie on w pliku MS1, to autobus znadujac sie nad elementami odczytanymi z tego pliku moze poruszac sie szybciej niz poza nim. jesli tego znacznik brakuje, to autobus wszedzie moze poruszac sie z jedenakowa predkoscia.
     o B2 x,y,z,a,w,h,"nazwapliku"
      pojedynczy plaski obiekt typu billboard;x,y,z-polozenie; a- obrot wokol osi z; w,h- szerokosc i wysokosc; "nazwapliku" - nazwa pliku graficznego (np BMP) z ktorego odczytywany jest obrazek.
     o P2 x,y,z,a,w,h,"nazwapliku"
      obiekt analogiczny do wstawianego za pomoca B2, umozliwia wstawianie obiektow czesciowo przezroczystych, za kolor niewidoczny przyjmowany jest kolor znajdujacy sie w gornym lewym rogu obrazka. (umozliwia latww tworzenie np siatek ogrodzeniowych)
     o B3 x,y,z,a,w,h,"nazwapliku"
      P3 x,y,z,a,w,h,"nazwapliku"
      obiekty analogicznie odpowiednio do B2 i P2, ale zamiast wstawiac obiekt prostopadly do powierzchni ziemi, umozliwiaja wstawianie obiektow lezacych do niej rownolegle
     o L1 x,y,a
      wstawia latarnie uliczna; x,y-polozenie; a-obrot wokol osi z; latarnie swieca w nocy.
     o SE x,y,z,a,t0,t1,n
      x,y,z,a - polozenie; a- orientacja; t0 - przesuniecie w fazie; t1 - jednostka czasu, okres=10*t1 ; n - do przyszlego wykorzystania
      przyklady
        + SE *,*,*,*,0,1,*
         okres (czyli cykl zmian) 10s, faza=0s, czyli zaczynamy od swiatla czerwono-zoltego
        + SE *,*,*,*,5,1,*
         okres 10s, faza=5s, czyli zaczynamy od swiatla zoltego (czyli polowy cyklu 5/10=0.5)
        + SE *,*,*,*,0,2,*
         okres 20s, faza=0s, czyli zaczynamy od swiatla czerwono-zoltego
        + SE *,*,*,*,10,2,*
         okres 20s, faza=10s, czyli zaczynamy od swiatla zoltego (znow polowa cylku bo 10/20=0.5) 
     o ST n,x,y,z,r,"nazwa"
      punkt okreslajacy przystanek autobusowy (nie wstawia zadnego widzialnego ksztaltu); n-numer przystanku; x,y,z-polozenie; r-zasieg czyli odleglosc w jakiej autobus zaliczany jest do znajdujacego sie na przystanku, w przypadku r=0 przogram przyjmuje zasieg rowny 7 metrow; "nazwa" - nazwa przystanku widoczna pozniej na rozkladzie jazdy
     o RB hh:mm:ss
      znacznik ten rozpoczyna blok rozkladu jazdy, paramatrem jest godzina rozpoczenia kursu
     o RS n,hh:mm:ss,l1,l2
      pozycja w rozkladzie jazdy; n-numer przystanku (odpowiadajacy numerowi n ze znacznika ST);hh:mm:ss- rozkladowa godzina odjazdu; l1 - liczba osob wysiadajacych na przystanku (wpisac -1 dla calkowitego oproznienia autobusu); l2- liczba osob wsiadajacych do autobusu; uwaga liczby l1 i l2 nie sa odczytywane "dokladnie", w rzeczywisci pprogram losuje liczbe z zakresu 50%-150% wpisanej liczby. znacznik RS moze wystepowac tylko wewnatrz bloku rozkladu jazdy
     o RE
      znacznik konczacy blok rozkladu jazdy 
   nastepujace znaczniki okreslaja zawartosc wyswietlana na tablicach kierunkowych
     o LN n
      domyslne oznaczenie linii jezdzacej po opisywanej trasie
     o K1 opis
      K2 opis
      dwie linie wyswietlane na talbicy kierunkowej dla kursu w kierunku nr 1
     o K3 opis
      K4 opis
      analogicznie do K1 i K2 dla kierunku nr 2
     o K5 opis
      K6 opis
      analogicznie do K1 i K2 dla kierunku nr 3
     o K7 opis
      K8 opis
      analogicznie do K1 i K2 dla kierunku nr 4
     o K9 opis
      K0 opis
      analogicznie do K1 i K2 dla kierunku nr 5
     o 1A opis
      2A opis
      3A opis
      4A opis
      5A opis
      opisy na teblice dyktowe dla kierunku 1
     o 1B opis
      2B opis
      3B opis
      4B opis
      5B opis
      analogicznie do 1A,2A,3A,4A,5A dla kierunku 2
     o 1C opis
      2C opis
      3C opis
      4C opis
      5C opis
      analogicznie do 1A,2A,3A,4A,5A dla kierunku 3
     o 1D opis
      2D opis
      3D opis
      4D opis
      5D opis
      analogicznie do 1A,2A,3A,4A,5A dla kierunku 4
     o 1E opis
      2E opis
      3E opis
      4E opis
      5E opis
      analogicznie do 1A,2A,3A,4A,5A dla kierunku 5
     o D1 n
      rodzaj wyswietlacza (1-4) dla kierunku 1
     o D2 n
      analogicznie do D1, dla kierunku 2
     o D3 n
      analogicznie do D1, dla kierunku 3
     o D4 n
      analogicznie do D1, dla kierunku 4
     o D5 n
      analogicznie do D1, dla kierunku 5 

pliki RS1 plik z dodatkowym rozkladem do mapki, powinien sie znajdowac w katalogu /MAP/ i miec nazwe skladajaca sie z:nazwy pliku z miastem, znaku podkreslenia '_' i dowolnego ciagu znakow. (np dla pliku ABC.ms1, dodaktowy plik z rozkladem moze miec nazwy ABC_1.rs1, ABC_fsdafd.rs1 itp). w pliku tym moga znajdowac sie nastepujace znaczniki: A1, LN, BR, RS ,RE, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K0, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, D1, D2, D3, D4, D5 UWAGA plik rs1 sluzy do stworzenia dodatkowych rozkladow, podstawowy musi znajdowac sie w pliku MS1